ทห.เรือพม่า ถล่มหมู่บ้านมอญ เสียหายหนัก

37

ไปที่รัฐมอญกันบ้าง ล่าสุด กองทัพเรือสภาทหารโจมตีด้วยอาวุธหนักใส่หมู่บ้านใน จังหวัดเมาะละแหม่ง รัฐมอญ หมู่บ้านถูกเพลิงไหม้เสียหายเกือบทั้งหมู่บ้าน ระบุ รถดับเพลิงก็ถูกขัดขวางไม่ให้เข้าถึงพื้นที่ เรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันครับ

28 มีนาคม 2567 สำนักข่าว The Arakan Express News รายงานว่า ในหมู่บ้านธัมมะสะ เมืองไจมะรอ จังหวัดเมาะละแหม่ง รัฐมอญ หมู่บ้านเกือบทั้งหมู่บ้านถูกเพลิงไหม้เมื่อ วันที่ 27 มีนาคม เวลาประมาณ 15.00 น. เนื่องมาจากการโจมตีด้วยอาวุธหนักโดยกองทัพเรือสภาทหารพม่า

ตามรายงานของชาวบ้าน ระบุว่า เมื่อวันที่ 27 มี.ค. อาวุธขนาดใหญ่ที่กองทัพเรือสภาทหารพม่า ยิงได้เกิดระเบิดที่หมู่บ้านธัมมะสะ ลุกลามอย่างรวดเร็วทั่วทั้งหมู่บ้าน จนเกือบทั้งหมู่บ้านถูกเพลิงไหม้เสียหาย .
ชาวบ้านรายงานว่าแม้จะพยายามแล้ว แต่สภาทหารก็ห้ามไม่ให้พวกเขาดับไฟ และรถดับเพลิงก็ถูกขัดขวางไม่ให้เข้าถึงพื้นที่ ส่งผลให้ความเสียหายรุนแรงขึ้น
นอกจากนี้ชาวบ้านบางส่วนวิ่งหนีด้วยความหวาดกลัวเมื่อเกิดเพลิงไหม้ เนื่องจากขาดความช่วยเหลือในการดับเพลิงและรถพยาบาลมาไม่ทันเวลา จึงไม่สามารถหยุดไฟได้และยังคงลุกไหม้ต่อไปจนถึงเวลา 20.00 น.
หลังสภาทหารใช้อาวุธโจมตี หมู่บ้านธัมมะสะ ซึ่งประกอบด้วยบ้านกว่า 300 หลัง เกิดเหตุไฟไหม้อาคารประมาณ 280 หลัง
ครับ ปกติรัฐมอญ จะไม่มีการสู้รบที่รุนแรง มีบ้างแต่ก็ประปรายเมื่อกับพื้นที่อื่นๆ แต่เหตุการณ์นี้อาจจะนำไปสู่การต่อต้านต่อรัฐบาลสภาทหารที่รุนแรงขึ้นตามมาก็เป็นได้ และนั่นจะทำให้การต่อต้านของประชาชนมีขึ้นในทุกพื้นที่ของประเทศพม่า ครับ