กองทัพคะฉิ่น รุกยึดค่ายทห.พม่าใน 3 เมืองสำคัญ

41

ไปที่รัฐคะฉิ่นกันบ้าง ล่าสุด กองทัพเอกราชกะฉิ่น (KIA) และกองกำลังพันธมิตร ได้เข้ายึดเมืองมานซี พะโม และโมเมาะ และยึดฐานทหารพม่า บนสะพานซินคาน ริมแม่น้ำอิระวดี สื่อพม่า ชี้ การยึดเมืองเหล่านี้ จะกระทบต่อการไหลเวียนของเสบียงและกำลังเสริมของรัฐบาลทหารพม่า เรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันครับ

7 พ.ค.2567 สำนักข่าว Chindwin News รายงานว่า กองทัพเอกราชคะฉิ่น (KIA) และกองกำลังพันธมิตรยังคงได้รับผลประโยชน์อย่างมีนัยสำคัญจากการแสวงหาการควบคุมทางตอนเหนือของเมียนมาร์ ปัจจุบัน KIA และกองกำลังพันธมิตรได้เข้ายึดเมืองมานซี พะโม และโมเมาะ และยึดฐานทัพทหารซินคาน ของทหารพม่า บนสะพานซินคาน ริมแม่น้ำอิระวดี ในรัฐคะฉิ่นตอนใต้

การต่อสู้ที่ดำเนินอยู่ในรัฐคะฉิ่นยังคงเข้มข้น โดย กองทัพเอกราชคะฉิ่น หรือ KIA และกองกำลังพันธมิตรได้ยึดฐานทหารพม่า ทั้งเล็กและใหญ่หลายสิบแห่ง

หรือหลายร้อยแห่ง นับตั้งแต่ KIA เริ่มปฏิบัติการทางทหารเมื่อเดือนที่แล้วในรัฐคะฉิ่นทางตอนเหนือ ชัยชนะเหล่านี้ทำให้อำนาจของรัฐบาลเผด็จการทหารอ่อนแอลง และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับขบวนการต่อต้านในรัฐทางตอนเหนือของประเทศ
แม้จะมีการต่อสู้อย่างต่อเนื่อง แหล่งข่าวหลายแห่งระบุว่าการยึดเมือง Mansi, Bhamo และ Momauk แสดงถึงผลประโยชน์เชิงกลยุทธ์ที่สำคัญสำหรับ KIA และกองกำลังพันธมิตร เมืองเหล่านี้ตั้งอยู่บนเส้นทางคมนาคมหลักและเป็นศูนย์กลางสำคัญของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การควบคุมพื้นที่เหล่านี้ ขบวนการต่อต้านสามารถขัดขวางการไหลเวียนของเสบียงและกำลังเสริมเข้าและออกจากฐานที่มั่นของรัฐบาลทหารพม่า และยังเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติการทางทหารอีกด้วย

ครับ รัฐคะฉิ่น นอกจากจะเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจสำคัญ โดยเฉพาะเป็นแหล่งผลิตระดับโลก แล้ว รัฐนี้ยังตั้งติดชายแดนจีน ซึ่งมีการติดต่อค้าขาย และสร้างเม็ดเงินมหาศาล ให้กับเศรษฐกิจของพม่า และยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ด้านการทหาร ซึ่งการสูญเสียพื้นที่ยุทธศาสตร์ทางทหาร หากรัฐบาลทหารพม่าไม่สามารถยึดคืนพื้นที่ได้ ในอนาคตสุ่มเสี่ยงที่จีนจะรุกเข้ามามีบทบาทในพื้นที่เหล่านี้ และจะทำให้พม่า อ่อนแอ ลงไปอีกครับ