ไทย-มาเลเซีย เดินหน้าเชื่อมต่อรถไฟความเร็วสูง-รถไฟทางคู่

207

 

ไทย-มาเลเซีย ถกความร่วมมือด้านการรถไฟระหว่าง 2 ประเทศ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้อง เชื่อมต่อรถไฟความเร็วสูงระหว่างไทย-มาเลเซีย การเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟสุไหงโก-ลก – ปาเสมัส เข้ากับเส้นทางรถไฟ ECRL) ของมาเลเซีย และเชื่อมต่อรถไฟทางคู่ เรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันครับ


17 มกราคม 2567 ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง และนาย โมฮัมหมัด ชาห์ริมาน บิน ชาเฟน (MOHD SHAHRIMAN BIN SHAFEIN ) อธิบดีกรมรถไฟ สหพันธรัฐมาเลเซีย เป็นประธานร่วมการประชุม พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่กระทรวงคมนาคม

ที่ประชุมทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทยและมาเลเซียในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1. การเดินรถไฟข้ามพรมแดนอย่างไร้รอยต่อ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าทางรางผ่านชายแดนไทย-มาเลเซีย โดยมุ่งเน้นการลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการขนส่ง รวมทั้งการประสานงานด้านพิธีการศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการด้านระบบราง เช่น การแลกเปลี่ยนฝึกอบรมบุคลากรด้านระบบราง ตลอดจนการทบทวนและแก้ไขความตกลงเดินรถไฟระหว่างไทย-มาเลเซีย พ.ศ. 2497 (ค.ศ. 1954) เพื่อให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
2. การเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานทางราง ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเชื่อมต่อรถไฟความเร็วสูงระหว่างไทย-มาเลเซีย นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟสุไหงโก-ลก – ปาเสมัส เข้ากับเส้นทางรถไฟเชื่อมชายฝั่งทะเลตะวันออก (East Coast Rail Link: ECRL) ของมาเลเซีย และแนวทางการเชื่อมต่อรถไฟทางคู่ของมาเลเซียในปัจจุบันกับโครงการรถไฟทางคู่ของไทยในอนาคต
โดย ดร. พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง กล่าวว่า ที่ประชุมทั้งสองฝ่ายได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะสานต่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทยและมาเลเซียที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่าจะร่วมมือกันเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรางและอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารระหว่างกัน เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศ ตามที่มีการพบกันระหว่างผู้นำสองประเทศระหว่างท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐา ทวีสิน และท่านนายกรัฐมนตรี ดาโต๊ะ ซรี อันวาร์ บิน อิบราฮิม ในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนของปีที่ผ่านมา ที่ได้ยืนยันถึงความสำคัญของการพัฒนาชายแดนร่วมกัน และเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่เพิ่มขึ้นระหว่างไทยและมาเลเซีย
ครับ นักท่องเที่ยวมาเลเซีย ในปี 2566 เข้าไทยกว่า มาเลเซียเดินทางเข้าไทยมากที่สุดถึง 4,439,480 คน มาเป็นอันดับ 1 รองลงมาเป็นคน จีน 3,418,732 คน ในขณะเดียวกัน มาเลเซีย ก็เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจดี รวมทั้งชาวสิงคโปร์

การเชื่อมต่อ เดินทางไปมาได้สะดวกกว่านี้ ก็จะยิ่งดีต่อเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะการเชื่อมต่อทางรถไฟ

ดังนั้น ความร่วมมือโครงการนี้ ยิ่งเร็วเท่าไหร่ ก็จะดีต่อประเทศไทย และมาเลเซียมากขึ้นเท่านั้น ครับ