มิติใหม่ ไทย-มาเลย์ ! เร่งสร้างสะพานเพิ่ม -ศึกษารถไฟความเร็วสูง

1353

 

ไปติดตามความร่วมมือความร่วมมือไทย-มาเลเซีย กันบ้าง ล่าสุด ทั้ง 2 ฝ่าย เห็นพ้องเร่งสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโกลก พัฒนาด่านจังหวัดชายแดนใต้ พร้อมศึกษาความเป็นไปได้โครงการความเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดสตูลและรัฐปะลิส และเส้นทางรถไฟความเร็วสูง เรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันครับ

15 สิงหาคม 2565 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ผลจากประชุมร่วมไทยและมาเลเซีย ผ่านคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (เจซี) และคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสำหรับพื้นที่ชายแดน ระดับรัฐมนตรี (เจดีเอส) ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ทั้งสองประเทศเห็นชอบในแนวทางการพัฒนาร่วมกันที่ครอบคลุม ทั้งความมั่นคงทางการเมือง เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว พลังงาน สาธารณสุข และประเด็นความร่วมมือทางสังคมและวัฒนธรรมอื่น ๆ โดยจะมีการทำโรดแมปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายต่าง ๆ ภายใต้กรอบเวลาที่ชัดเจนต่อไป อาทิ

 

ไทย-มาเลเซีย  เห็นพ้องเร่งสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโกลก พัฒนาด่านจังหวัดชายแดนใต้ศึกษาความเป็นไปได้โครงการความเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดสตูลและรัฐปะลิส และเส้นทางรถไฟความเร็วสูง/Cr.ภาพ กระทรวงการต่างประเทศ

 

– การค้า จะตั้งเป้าหมายมูลค่าการค้าที่ 3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี พ.ศ. 2568
– การท่องเที่ยว ส่งเสริมการเดินทางเคลื่อนย้ายของประชาชนและกระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อชาวมุสลิมและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
-การเสริมสร้างความเชื่อมโยง จะเร่งรัดให้โครงการต่าง ๆ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งรวมถึงการสร้างถนนเชื่อมต่อด่านสะเดาแห่งใหม่-บูกิตกายูฮิตัม และการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลก 2 แห่ง รวมทั้งจะศึกษาความเป็นไปได้โครงการความเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดสตูลและรัฐปะลิส และเส้นทางรถไฟความเร็วสูง

นางสาวรัชดา ได้กล่าวต่อถึงการขับเคลื่อนความร่วมมือในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคม มาเลเซีย ได้หารือกับเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ในช่วงเวลาเดียวกันนี้

โดยมีประเด็น ดังนี้
1) การพัฒนาศักยภาพด่านศุลกากรชายแดนไทย – มาเลเซีย ในพื้นที่จ.นราธิวาส ที่อำเภอสุไหงโกลก อำเภอตากใบ และด่านบูเก๊ะตา อำเภอแว้ง 2)โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโกลก แห่งที่ 2 อำเภอสุไหงโกลก และที่อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส และ 3)โครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามนโยบายของรัฐบาล ขณะนี้ ได้ข้อสรุปที่ดีตามเป้าหมาย โดยเฉพาะเรื่องการก่อสร้างสะพานทั้งสองประเทศจะร่วมกันผลักดันให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและเร็วที่สุด เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในการขนส่งการค้าชายแดน และกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

“นายกรัฐมนตรี พอใจผลการหารือร่วมไทย-มาเลเซีย ในสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากที่ไม่ได้ประชุมร่วมกันมานานถึง 7 ปี และกล่าวว่าเป็นก้าวสำคัญของทั้ง 2 ประเทศ สู่เป้าหมายการพัฒนาในทุก ๆ มิติร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ที่ต้องขับเคลื่อนร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศ ทั้งนี้ ศอ.บต. จะรวบรวมข้อมูลและเตรียมความพร้อมเพื่อการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกรทรวงคมนาคม ของมาเลเซีย ที่คาดว่าจะมาเยือนพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ในช่วงปลายเดือนนี้”

มาเลเซีย ถือเป็นแหล่งเศษฐกิจที่สำคัญสำคัญที่ไทย ไม่ควรมองข้าม โดยในปี 2562 มีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเดินทางเข้าประเทศไทยราว 4 ล้านคน เป็นอันดับสองรองจากประเทศจีน โดยเฉพาะหาดใหญ่ ฐานเศรฐกิจที่สำคัญคือนักท่องเที่ยวมาเลเซีย ในขณะเดียวกันการที่มาเลเซีย เพิ่มการเชื่อมโยงกับไทยมากขึ้นก็จะเป็นการเชื่อมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของมาเล และภูมิภาคนี้
ประการสำคัญ การที่มาเลเซีย หันมาแนบแน่นกับไทยมากขึ้น ก็จะมีส่วนช่วยแก้ปัญหา 3 จังหวัดใต้ให้จบได้โดยเร็วด้วยครับ