ผยโฉมรถไฟไทยทำ หรูระดับเครื่องบิน First Class

769

มาติดตามโครงรถไฟไทยทำ กันบ้าง ล่าสุด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.หรือKMITL) ทำเปิดตัวโครงการในรูปแบบคลิปวีดีโอ ซึ่งเป็นการพัฒนาตู้รถไฟโดยสาร ที่นำโมเดลการให้บริการของสายการบินมาเป็นต้นแบบ โดยตามแผนจะนำไปให้บริการประชาชนได้ภายในปลายปี 2566 เรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันครับ

กรณี การรถไฟแห่ง ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล. ทำโครงการวิจัยรถไฟไทยทำ หรือการพัฒนารถไฟโดยสารต้นแบบตามนโยบายกระทรวงคมนาคมในโครงการ “ไทยเฟิร์ส”นั้น ล่าสุด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล. ได้ เปิดตัวโครงการในรูปแบบคลิปวีดีโอ ความยาว 2.28 นาที โดยใช้ชื่อว่า Thai Makes Train “Beyond Horizon”

สำหรับการพัฒนารถไฟโดยสารต้นแบบดังกล่าว เป็นการพัฒนาตู้รถไฟโดยสาร 25 ที่นั่ง โดยได้นำโมเดลการให้บริการของ First Class และ Business Class ของสายการบินมาเป็นต้นแบบ ประกอบด้วย Super Luxury Class จำนวน 8 ที่นั่ง และ Luxury Class จำนวน 17 ที่นั่ง

เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมในประเทศ และลดนำเข้าเทคโนโลยีโดยใช้งบประมาณในการวิจัยตัวรถ รวมแคร่ และงานระบบ ประมาณ 32 ล้านบาท ได้รับสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 25 ล้านบาท และบริษัท กิจการร่วมค้าไซโนเจน-ปิ่นเพชร จำกัด 7 ล้านบาท

จะประกอบด้วยส่วนประกอบที่ผลิตในประเทศ 50% และเป็นไปตามข้อกำหนดของ SRT รวมถึงมาตรฐานสากล ภายใต้ความร่วมมือของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และผู้ผลิตในประเทศกว่า 10 ราย

โดยตามก่อนหน้ามีรายงานว่า จะเปิดให้บริการประชาชนได้ภายในปลายปี 2566

ครับ การเดินหน้าอุตสาหกรรมรถไฟเป็นของตัวเอง นอกจาก จะเพิ่มสะดวกสบาย พึ่งตนเอง สร้างเศรษฐกิจ สร้วางาน การส่งออก เพื่อนำเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศ แล้ว ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศ ด้วยครับ