ฮุนเซน ผูกสัมพันธ์-ลั่นไม่ยอมให้ใครใช้ดินแดนป่วนไทย

412

 

 

สวัสดีครับ พบกันอีกเช่นเคยกับช่อง 1one.asia มาติดตามความสัมพันธ์ของไทยกับกัมพูชากันบ้าง ที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อยๆ โดยเมื่อ 22 เมษายน 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ไปเป็นประธานแสดงความยินดีในพิธีฉลองความสำเร็จในการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – กัมพูชา  ที่อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  รวมทั้งได้พบกับสมเด็จฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา

 

โดยนายกรัฐมนตรีของไทย กล่าวว่า ความสำเร็จของการสร้างสะพานแห่งนี้ นับเป็นสะพานแห่งแรกที่มีความยาวที่สุดเชื่อมสองประเทศ เป็นประจักษ์พยานที่ชัดเจนถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและใกล้ชิดมาอย่างยาวนานระหว่างไทยและกัมพูชา พร้อมหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันดำเนินการให้สะพานแห่งนี้เปิดใช้งานได้เต็มรูปแบบในอนาคตอันใกล้ ซึ่งรัฐบาลได้เร่งรัดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเริ่มต้นก่อสร้างด่านพรมแดนแห่งที่สอง ควบคู่ไปกับการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อสะพานและถนนสายหลักของกัมพูชาด้วย

นายกรัฐมนตรีของไทย ได้พบปะหารือกับสมเด็จฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา โดยทั้งสองฝ่ายยินดีที่ความร่วมมือไทยและกัมพูชาในช่วงที่ผ่านมาดำเนินไปด้วยดีทุกด้าน ซึ่งจะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายเป็น “หุ้นส่วนเพื่อสันติภาพและความเจริญรุ่งเรือง” ร่วมกันอย่างแท้จริง พร้อมยินดีที่จะมีการลงนามความตกลงการเดินรถไฟร่วมกันในวันนี้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเดินทางไปมาหาสู่กันระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศและการขนส่งสินค้าระหว่างกัน อันจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค้าทางการค้าระหว่างชายแดนของทั้งสองประเทศมากขึ้น

สมเด็จฮุนเซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา   ยังแสดงความเข้าใจสถานการณ์ในประเทศไทยเป็นอย่างดี ซึ่งตลอด 30 ปีที่ดำรงตำแหน่งและทำงานร่วมกับรัฐบาลไทย 12 รัฐบาล 12 นายกรัฐมนตรี ถือได้ว่า ในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมานี้ เป็นช่วงที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันดีที่สุด พร้อมยืนยันจะไม่ยอมให้ใครใช้ดินแดนกัมพูชา มาเคลื่อนไหวทางการเมืองต่อต้านรัฐบาลไทย

 

และยังอวยพรให้นายกรัฐมนตรีได้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง เพื่อสืบสานงานต่อไป โดยมองในมิติของความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองเป็นสำคัญ  ซึ่งจะทำให้ประชาชนของทั้งสองประเทศ ไม่เสียโอกาสในการพัฒนาร่วมกัน

นี่คือความสัมพันธ์ของ 2 ชาติ ที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ซึ่งสันติภาพที่ดีจะนำมาซึ่งประโยชน์ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองต่อไป