ไทยเตรียมเปิดเส้นทางรถไฟไปกัมพูชา

561

 

สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่อง 1one.asia มาดูข่าวดี สำหรับคนชอบนั่งรถไฟเที่ยว และอยากจะไปเที่ยวกัมพูชา สุดล่า กระทรวงคมนาคมของไทย ได้ดูความพร้อมเตรียมเปิดรถไฟสายอรัญประเทศ–ปอยเปต ซึ่งคาดว่าจะเปิดเร็วๆนี้

ซึ่งเส้นทางนี้ เมื่อปีที่แล้ว กัมพูชาได้เปิดเดินรถไฟสายเหนือ-ตะวันตก ระยะทาง 166 กิโลเมตรจาก จ.โพธิสัตว์ ไปยังกรุงพนมเปญ ซึ่งทำให้ระบบรถไฟจากเมืองหลวงไปยังสถานีปอยเปต ที่อยู่ติดชายแดนไทยรวมระยะทาง 386 กม. สามารถใช้การได้เป็นครั้งแรกในรอบ 45 ปี หลังถูกทำลายเสียหายอย่างหนัก มาตั้งแต่ยุคสงครามกลางเมืองทศวรรษที่ 1970 และเข้าสูยุคเขมรแดง

cr.เพจ ข่าวและภาพกิจกรรมกระทรวงคมนาคม

 

สำหรับข่าวดีนี้ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงาน การบริหารจัดการพื้นที่ภายใน และการบริหารจัดการเพื่อรองรับผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออกของสถานีรถไฟด่านพรหมแดนบ้านคลองลึก (สถานีชั่วคราว) อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว รวมถึงดูแนวเส้นทางรถไฟเชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคมระหว่างประเทศไทย – กัมพูชา

สำหรับสถานีรถไฟด่านพรหมแดนบ้านคลองลึก (สถานีชั่วคราว) อยู่ระหว่างการวางระบบความปลอดภัย กระบวนการด้านศุลกากร และความเรียบร้อยภายในอาคารสถานีฯ เช่น ระบบตรวจคนเข้าเมือง เครื่องเอกซเรย์ เป็นต้น

ขณะที่การปรับปรุงเส้นทางรถไฟเชื่อมระหว่างประเทศไทยฯ โดยการเสริมความมั่นคงของทาง เปลี่ยนหมอน ราง เครื่องยึดเหนี่ยวราง ประแจ และปรับปรุงหินโรยราง และก่อสร้างสะพานรถไฟขึ้นมาใหม่ทดแทนสะพานเดิมที่ชำรุด และไม่ได้ใช้งานมานาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %

นอกจากนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทย เตรียมความพร้อมการส่งมอบหัวรถจักรรถไฟดีเซลรางของไทยให้แก่กัมพูชา 1 ขบวน เพื่อเป็นสัญลักษณ์ความสัมพันธ์ความร่วมมือด้านการรถไฟระหว่างประเทศไทยฯ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อทำบันทึกข้อตกลงการเดินรถระหว่าง 2 ประเทศ เมื่อได้ข้อสรุปจะทำพิธีส่งมอบหัวรถจักรฯ และเปิดเดินรถเส้นทางอรัญประเทศ – ปอยเปต ต่อไป

หากเรียบร้อยก็จะช่วยเพิ่มความปลอดภัย ความสะดวกสบายในการเดินทางของประชาชน การขนส่งสินค้าทางรางของประเทศไทยและกัมพูชา โดยคาดหวังว่า จะช่วยเพิ่้มมูลค่าการค้าสองฝ่าย ให้บรรลุเป้าหมาย 15,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีได้เร็วขึ้น

นอกจากนี้ สนับสนุนการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ ด้านใต้ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ระหว่างเมียนมาร์ – ไทย – กัมพูชา – เวียดนาม และส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ด้วย

สำหรับ ทางรถไฟสายอรัญประเทศ–ปอยเปต เป็นทางรถไฟระหว่างประเทศที่เชื่อมระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา มีจุดเริ่มต้นจากสถานีรถไฟอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ผ่านสะพานคลองลึกข้ามคลองพรหมโหดจนถึงสถานีปลายทางคือ สถานีรถไฟปอยเปต จังหวัดบันทายมีชัย

ในอดีตสามารถเชื่อมต่อการเดินรถในเส้นทางไปยังสถานีรถไฟพระตะบอง จังหวัดพระตะบอง อันเป็นส่วนหนึ่งของทางรถไฟสายพนมเปญ–ปอยเปต หรือทางรถไฟสายตะวันตกของกัมพูชาในปัจจุบัน

เส้นทางรถไฟสายนี้ หยุดการเดินรถและเส้นทางถูกรื้อถอนออกหลายครั้งด้วยเหตุผลทางการเมืองของกัมพูชารถไฟสายตะวันออกของไทยจึงเดินรถเพียงสถานีรถไฟอรัญประเทศ ปัจจุบันกัมพูชาได้บูรณะเส้นทางรถไฟนี้ใหม่เพื่อประโยชน์ด้านเศษฐกิจ

นี่เป็นเรื่องที่น่ายินดีทั้งประเทศไทยและกัมพูชา ในการรื้อฟื้นเส้นทางรถไฟ หลังจากหยุดมานาน เนื่องจากปัญหาความสัมพันธ์ของ 2 ชาติ การเริ่มต้นใหม่นี้จะทำให้การเดินทางไปมาหาสู่ของ 2 ชาติสะดวกขึ้น รวมทั้งจะทำให้การค้าการขาย การท่องเที่ยว คึกคักขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับ 2 ประเทศ และประเทศใกล้เคียงต่อไป