(2)ลุยเมืองโบราณฉี่งเหยียนกู่เจิ้น มณฑลกุ้ยโจว

471

มณฑลกุ้ยโจว ประเทศจีน มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม โดยเฉพาะเมืองโบราณฉี่งเหยียนกู่เจิ้น เป็นโบราณถูกล้อมรอบไว้ด้วยประตูเมืองโบราณ ทั้ง 4 ด้าน และบ้านเรือน เก่าแก่ดั้งเดิม ที่มีเสน่ห์อย่างยิ่ง ส่วนจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันครับ