ภริยา”สี จิ้นผิง”ปลื้มไทยต้อนรับอบอุ่น-ตามส่งถึงสนามบิน

582

มาติดตามข่าว นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเยือนไทย ในห้วงการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ล่าสุด เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2565 นายกรัฐมนตรีและภริยา ส่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและภริยา ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เรื่องบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่มมื่น ไปติดตามบรรยากาศกันครับ