นายกเวียดนาม-ลาว-กัมพูชา ร่วมประชุมทางไกล เห็นพ้องขยายความร่วมมือหลายด้าน

590

 

นายกรัฐมนตรีลาว กัมพูชา และเวียดนาม ร่วมหารือเกี่ยวกับการเสริมสร้างความร่วมมือในการต่อต้านโควิด -19 พร้อมขยายความร่วมมือด้านการเมือง ความมั่นคงการป้องกันประเทศ การจัดการชายแดนการพาณิชย์และการลงทุน พลังงาน และการศึกษา ยันหนุนกัมพูชาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นำอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) ครั้งที่ 7 เดือนมีนาคม 2564 และการเป็นประธานอาเซียนในปี 2565

11 มีนาคม 2564 มีรายงานจากสื่อของ สปป.ลาว laotiantimes.com ว่า นายกรัฐมนตรีลาว กัมพูชา และเวียดนาม ได้หารือเกี่ยวกับการเสริมสร้างความร่วมมือในการต่อต้านโควิด -19 ตลอดจนการฉีดวัคซีนโควิด -19 ฟรีให้กับนักการทูตและนักเรียนในประเทศของตน โดยการประชุมทางไกลมีขึ้นเมื่อ 10 มีนาคม 2564 ระหว่างนายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีลาว นายฮุนเซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา และนายกรัฐมนตรีเวียดนามนายนายเหงียน ซวน ฟุก

 

นายกรัฐมนตรีลาว กัมพูชา และเวียดนาม  ได้มีการประชุมทางไกล มื่อ 10 มีนาคม 2564 (ที่มาภาพ akp.gov.kh)

 

โดยได้อ้างอิงตามรายงานของ Khmer Times ว่า นายกรัฐมนตรีทั้ง 3 ประเทศ ได้ตกลงที่จะร่วมมือกันโดยให้การฉีดวัคซีนโควิด -19 ฟรีแก่นักการทูตและนักศึกษาในประเทศของตน

ผู้นำทั้งสามเห็นพ้องที่จะขยายความร่วมมือในด้านการเมือง ความมั่นคงการป้องกันประเทศ การจัดการชายแดนการพาณิชย์และการลงทุน พลังงาน และการศึกษา ทั้งสามประเทศจะยังคงรักษาและดำเนินการตามกลไกความร่วมมือที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างจังหวัดชายแดนดำเนินการตามข้อตกลงการจัดการชายแดนร่วมมือในการป้องกันความมั่นคงตามแนวพรมแดนที่ใช้ร่วมกันและส่งเสริมกิจกรรมการค้าและการลงทุนตลอดจนการเดินทางและการขนส่งผ่าน ด่านพรมแดน

นายกรัฐมนตรีทั้งสามยังกล่าวถึงความเป็นไปได้ในการกลับมามีเที่ยวบินระหว่างประเทศระหว่างลาว กัมพูชาและเวียดนาม เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุน และการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนระหว่างทั้งสามประเทศ

นายกรัฐมนตรีลาวและเวียดนาม ได้กล่าวถึงความมุ่งมั่นที่จะให้การสนับสนุนกัมพูชาอย่างเต็มที่ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นำอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) ครั้งที่ 7 ในเดือนมีนาคม 2564 การประชุมสุดยอดอาเซม -13 ในปลายปี 2564 และการเป็นประธานอาเซียนในปี 2565