ฮุนเซนสั่งเร่งศึกษา”รถไฟความเร็วสูง”เชื่อมไทย

270

ไปที่กัมพูชากันบ้าง ล่าสุด นายกฯฮุนเซน สั่งกระทรวงโยธาธิการฯกัมพูชา เร่งศึกษาการยกระดับรถไฟที่มีอยู่ ให้เป็นรถไฟความเร็วสูงจากปอยเปต-พนมเปญ-สีหนุวิลล์ หวังเชื่อมต่อรางรถไฟกับประเทศไทย เรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันครับ

28 เมษายน 2565 สำนักข่าว khmer times รายงานว่า นายกรัฐมนตรี ฮุนเซน หัวหน้ารัฐบาลกัมพูชา ได้สั่งให้กระทรวงโยธาธิการและการขนส่ง ศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงระบบรถไฟที่มีอยู่ในกัมพูชาให้เป็นรถไฟความเร็วสูง

ทั้งนี้ เป็นไปตามคำพูดของ ซุน จันทอล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและการขนส่ง ในขณะที่เดินทางเยือนท่าเรือสีหนุวิลล์ เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565

โดยเขาย้ำว่า เรากำลังศึกษาเพื่อเปลี่ยนรถไฟของเราให้เป็นรถไฟความเร็วสูงจากปอยเปต ซึ่งอยู่ติดชายแดนไทยด้านอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ไปยังพนมเปญ จากพนมเปญไปสีหนุวิลล์

 

นายซุน จันทอล (H.E. Mr. Sun Chanthol) รัฐมนตรีอาวุโสและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและการขนส่งกัมพูชา/Cr.ภาพ กระทรวงคมนาคม

 

รายงานข่าวบอกด้วยว่า รัฐบาลกัมพูชาได้ผลักดันให้มีการปรับปรุงระบบรถไฟที่มีอยู่ให้เป็นรถไฟความเร็วสูง สร้างทางรถไฟสายใหม่ภายในประเทศ และเชื่อมต่อรางรถไฟกับประเทศเพื่อนบ้าน

โดยนายกรัฐมนตรีฮุน เซน กล่าวเมื่อต้นเดือนเมษายน ในพิธีเปิดถนนสาย 38 และโครงสร้างพื้นฐาน ในเมืองเสียมราฐ ว่า ทางรถไฟ 2 สายที่มีอยู่นั้นเป็นเส้นทางดั้งเดิม วิ่งด้วยความเร็วสูงสุด 30 กม. ต่อชั่วโมง และไม่สามารถรองรับความต้องการด้านคมนาคมขนส่งได้

เขากล่าวว่าทางรถไฟสายใหม่จะถูกสร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและการระดมคนและเชื่อมต่อรางรถไฟกับทางรถไฟในประเทศเพื่อนบ้าน

กัมพูชา มีรถไฟสองสาย ซึ่งเริ่มต้นในยุคอาณานิคมของฝรั่งเศส รางรถไฟได้รับการซ่อมแซมและปรับปรุงก่อนจะกลับมาให้บริการขนส่งสินค้าทางรางในปี 2553 เท่านั้น

ทั้งนี้เมื่อ 20 เมษายน ที่ผ่านมา นายซุน จันทอล (H.E. Mr. Sun Chanthol) รัฐมนตรีอาวุโสและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและการขนส่งกัมพูชา ได้หารือความร่วมมือด้านการคมนาคมขนส่งระหว่างไทยและกัมพูชา ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Cloud Meeting) กับนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ทั้งสองฝ่ายได้หารือในประเด็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง ได้แก่ โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – กัมพูชา (บ้านหนองเอี่ยน – สตึงบท)

ฝ่ายกัมพูชาได้ขอบคุณการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ได้บริจาครางรถไฟ หมอนคอนกรีต และเครื่องยึดเหนี่ยวรางให้กัมพูชา สำหรับการนำไปปรับปรุงทางรถไฟช่วงมงคลบุรี – พระตะบอง – โพธิสัต โดยทั้งสองฝ่ายจะมีการหารือร่วมกันเกี่ยวกับข้อตกลงด้านเทคนิคในการสนับสนุนการเดินรถไฟระหว่างสองประเทศต่อไปฝ่ายไทยยินดีให้ความช่วยเหลือฝ่ายกัมพูชาในด้านการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิศวกรรรมสำหรับการฝึกสอนหลักสูตรด้านวิศวกรรมให้กับนักศึกษาของสถาบันโยธาธิการและการขนส่งของกัมพูชา ตามที่ฝ่ายกัมพูชาร้องขอ

ครับกัมพูชา เป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดของไทย การเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟระหว่างกัน นอกจากจะทำให้การเดินทางของประเทศในย่านนี้ สามารถเดินทางไปมาสะดวกแล้ว ยังจะช่วยยกระดับเศรษฐกิจในประเทศอาเซียนให้เติบโตไปด้วยกันครับ