ไฟเขียว ศึกษาโครงการรถไฟลาว-เวียดนาม

342

 

ไปติดตามโครงการรถไฟลาว-เวียดนาม (LVRP) ล่าสุด รัฐบาลลาวได้ไฟเขียวในการศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการรถไฟ ที่จะเชื่อมโยงนครหลวงเวียงจันทน์กับเมืองท่าแขก แขวงคำม่วน และ ตามแผนจะ เชื่อมต่อจากท่าแขก ออกทะเลที่ท่าเรือน้ำลึกหวุงอ๋าง จังหวัดฮาติงห์ เวียดนาม ระยะทางโครงการนี้ 452 กิโลเมตร มูลค่าราว 177,810 ล้านบาท  เรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันครับ

1 ก.ค.65 สำนักข่าว laotiantimes รายงานว่า Lao Economic Daily รายงานว่า ได้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) จัดขึ้นเมื่อ 30 มิ.ย. ระหว่างรัฐบาลลาวและ บริษัทปิโตรเลียม เทรดดิ้งลาว มหาชน (PetroTrade) ที่กระทรวงการวางแผนและการลงทุน

และว่า โครงการนี้เรียกว่าโครงการรถไฟลาว-เวียดนาม (LVRP) เพื่อเชื่อมต่อรางระหว่างลาวและเวียดนาม มีมูลค่า 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (177,810,000,000.00 บาท ) ระยะทางรวม 452 กิโลเมตร

ในระยะแรก ทางรถไฟจะเชื่อม เมืองท่าแขก แขวงคำม่วน ประเทศลาว กับท่าเรือหวุงอ๋างในเวียดนาม ระยะทางกว่า 139 กิโลเมตร

ระยะที่สองจะเชื่อมโยงทางรถไฟจากท่าแขกไปยังนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งมีความยาวอีก 312 กิโลเมตร

MOU ลงนามโดย คำจัน วงแสนบูน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการวางแผนและการลงทุน และนายเวียงคอน สิดทิไซ รองประธาน บริษัทปิโตรเลียม เทรดดิ้งลาว มหาชน

นายเวียงคอน สิดทิไซ กล่าวในการลงนามว่า บริษัท ของเขาได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลลาวในการลงทุนและพัฒนาโครงการต่างๆ

 

รัฐบาลลาวได้ไฟเขียวในการศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการรถไฟ ที่จะเชื่อมโยงนครหลวงเวียงจันทน์กับเมืองท่าแขก แขวงคำม่วน/Cr.ภาพ laoedaily.com

วัตถุประสงค์โดยรวมของโครงการนี้คือการสนับสนุนให้บรรลุผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์ของรัฐบาลในการเปลี่ยนลาวจากประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลให้เป็นประเทศที่เชื่อมโยงทางบก

สำหรับโครงการรถไฟลาว-เวียดนาม อยู่ระหว่างการพิจารณาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เพื่อบูรณาการการขนส่งสินค้าระหว่างลาวและเวียดนาม โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Laos Logistics Link (LLL) ซึ่งเชื่อมโยงท่าเรือหวุงอ๋าง กับทางรถไฟสายลาว-เวียดนาม และโครงการท่าบกท่านาแล้ง-เขตโลจิสติกส์นครหลวงเวียงจันทน์

การเชื่อมต่อกับศูนย์กลางโลจิสติกส์ในนครหลวงเวียงจันทน์ ทำให้ทางรถไฟสายใหม่นี้เอื้อต่อการขนส่งสินค้าและการคมนาคมขนส่งที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างเวียดนาม ลาว ไทย และจีน

รองประธานบริษัทปิโตรเลียม เทรดดิ้งลาว มหาชน ระบุด้วยว่า จะจ้างบริษัทที่ปรึกษาอิสระทั้งในและต่างประเทศร่วมกับหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินงาน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและได้รับการอนุมัติภายใน 24 เดือน

ในปี 2560 รัฐบาลลาว ได้อนุมัติการร่วมทุนระหว่างรัฐวิสาหกิจเพื่อพัฒนาโครงการท่าเรือหวุงอ๋าง หลังจากที่เวียดนามอนุญาตให้ใช้ท่าเรือในจังหวัดห่าติ๋งสำหรับลาว
ครับ รถไฟ มีส่วนช่วยสร้างความสะดวกในการเดินทางของประชาชน และการขนส่งสินค้า ซึ่งจะมีช่วยการกระตุ้นเศรษฐกิจ และจะนำประเทศลาว จาก“แลนด์ล็อค” สู่ “แลนด์ลิ้งค์” หรือ จากพื้นที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล สู่การเชื่อมต่อตลาดการค้าไปอีกหลายประเทศ ทั้งจีน กัมพูชา เวียดนาม เมียนมา และไทย
ซึ่งส่งผลดีโดยร่วมต่อประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง อีกด้วยครับ