โครงการรถไฟลาว-เวียดนามพร้อมเริ่มก่อสร้างแล้

370

 

มาติดตามโครงการรถไฟลาว-เวียดนามกันบ้าง ล่าสุด ทั้งสองชาติเห็นพ้องให้ดำเนินการก่อสร้างแล้ว
คาดเปิดใช้ช่วงต้นปี 2570 เรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันครับ

20 ตุลาคม 2023 laotiantimes รายงานว่า โครงการรถไฟใหม่ระหว่างลาวและเวียดนามพร้อมเริ่มดำเนินการแล้ว รถไฟขบวนดังกล่าวจะสร้างการเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างประเทศต่างๆ และมีเป้าหมายที่จะเป็นแหล่งหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาค

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาทางรถไฟเวียงจันทน์-หวุงอัง สำหรับปี 2564-2573 โดยมีวิสัยทัศน์สู่ปี 2593 เป็นการร่วมทุนระหว่าง ดีโอ คา กรุ๊ป เจเอสซี (Deo Ca Group JSC) ของเวียดนาม และ บริษัทปิโตรเลียม เทรดดิ้งลาว (มหาชน) (Petroleum Trading Lao Public Company (PTL)) ที่จะได้รับการพัฒนาภายใต้ รูปแบบของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน

สำหรับทางรถไฟลาว-เวียดนาม ยาวรวมประมาณ 555 กิโลเมตร เป็นเส้นทางในลาว 452 กิโลเมตร ในเวียดนาม 103 กิโลเมตร ด้วยมูลค่าการลงทุน 6.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ(229,824,000,000.00)

เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว เส้นทางดังกล่าวจะเชื่อมต่อนครหลวงเวียงจันทน์กับเมืองท่าแขกในแขวงคำม่วน ของลาว จากนั้นต่อไปยังชายแดนเวียดนามและต่อไปยังท่าเรือหวุงอังในชายฝั่งตอนกลางของจังหวัดห่าติ๋ญของเวียดนาม

นายจันทอน สิดทิไซ (Chanthone Sitthixay) ประธาน บริษัทปิโตรเลียม เทรดดิ้งลาว (มหาชน) หรือ PTL กล่าวในการลงนามในกิจการร่วมค้าเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่า การรถไฟมีศักยภาพที่จะสร้างประโยชน์อย่างมากต่อเศรษฐกิจและสังคมของทั้งลาวและเวียดนาม ตลอดจนกระชับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดอยู่แล้วระหว่างทั้งสองประเทศ .

คาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ในช่วงต้นปี 2570

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของทางรถไฟเวียงจันทน์-หวุงอัง โดยจะมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงลาวกับการค้าระดับภูมิภาค เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับเวียดนาม และกำหนดเป้าหมายตลาดในจีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น

ครับ ทางรถไฟสายนี้เป็น 1 ใน 3 โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ Laos Logistics Link (LLL) ซึ่งทั้งรัฐบาลลาว และรัฐบาลเวียดนามได้อนุมัติให้แก่บริษัทปิโตรเลียม เทรดดิ้งลาว (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการทั้ง 3 โครงการ

พร้อมกันนี้ ยังมีโครงการเวียงจันทน์ โลจิสติกส์ ปาร์ค ที่สร้างเสร็จและเปิดดำเนินการแล้ว และการเข้าเป็นผู้บริหารท่าเรือน้ำลึกหวุงอ๋างในประเทศเวียดนาม ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ ซึ่งลาวคาดหวังว่า จะช่วยให้ลาวมีท่าเรือเป็นของตัวเอง และไม่ต้องพึ่งเพื่อนบ้านอย่างไทยต่อไปครับ