นับถอยหลัง เปิดรถไฟทางคู่ระยะเร่งด่วนอีก 5 เส้นทาง

345

ติดตามความคืบหน้าโครงการรถไฟทางคู่กันบ้าง ล่าสุด การรถไฟแห่งประเทศไทย เตรียมนับถอยหลังสู่การเปิดใช้รถไฟทางคู่ระยะเร่งด่วนอีก 5 เส้นทาง หลังเปิดไปแล้ว 2 เส้นทาง ลั่น เมื่อรถไฟทางคู่เปิดครบทุกเส้นทาง จะทำให้ประชาชน และผู้ประกอบการในภาคส่วนต่างๆ เดินทาง ขนส่ง สะดวกสบาย รวดเร็ว ตรงเวลามากยิ่งขึ้น เรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันครับ

27 ก.พ.66 มีรายงานจาก การรถไฟแห่งประเทศไทย ว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย เตรียมนับถอยหลังสู่การเปิดใช้รถไฟทางคู่ระยะเร่งด่วนจำนวน 5 เส้นทาง นับจากปี 2559 ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้เดินหน้าก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ ระยะเร่งด่วน 7 เส้นทาง ระยะทางรวม 993 กิโลเมตร
ปัจจุบันก่อสร้างเสร็จ จำนวน 2 เส้นทาง ได้แก่
1. ช่วงชุมทางฉะเชิงเทรา – ชุมทางคลองสิบเก้า – ชุมทางแก่งคอย ระยะทาง 106 กิโลเมตร เปิดให้บริการไปแล้วเมื่อปี 2562
2. ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น ระยะทาง 187 กิโลเมตร เปิดให้บริการแล้ว เมื่อปี 2563
ซึ่งรถไฟทางคู่ทั้ง 2 สาย สร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทย ผู้โดยสาร และเอกชนที่ใช้ในการขนส่งสินค้า
ซึ่งทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ลดระยะเวลาในการเดินทาง และลดอุบัติเหตุที่เกิดจากจุดตัดระดับดินทั้งหมด
.
นอกจากทางคู่ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ขณะนี้ ยังเหลืออีก 5 เส้นทาง ที่อยู่ในขั้นตอนของการดำเนินงาน ได้แก่
1. รถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ
คาดว่าจะเปิดให้บริการ ช่วงมาบกะเบา – คลองขนานจิตร ภายในปี 2566
2. รถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี – ปากน้ำโพ คาดว่าจะเปิดให้บริการ ภายในปี 2566
3. รถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม – หัวหิน คาดว่าจะเปิดให้บริการ ภายในปี 2567
4. รถไฟทางคู่ ช่วงหัวหิน – ประจวบคีรีขันธ์ คาดว่าจะเปิดให้บริการ ภายในปี 2567
5. รถไฟทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์ – ชุมพร คาดว่าจะเปิดให้บริการ ภายในปี 2567
.
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงประโยชน์ของโครงการรถไฟทางคู่ระยะเร่งด่วนว่า
เมื่อรถไฟทางคู่สามารถเปิดให้บริการได้ครบทุกเส้นทาง จะทำให้ประชาชนผู้ใช้บริการ รวมถึงผู้ประกอบการในภาคส่วนต่างๆ สามารถเดินทางด้วยความสะดวกสบายและรวดเร็วตรงเวลามากยิ่งขึ้น
ครับ โครงการรถไฟทางคู่ มีความสำคัญไม่แพ้โครงการรถไฟความเร็วสูง เพราะนอกจากจะทำให้การเดินทาง และการขนส่งสินค้าสะดวกรวดเร็วแล้ว จะสร้างศักยภาพการแข่งขันของไทย เหนือประเทศอื่นในอาเซียนแบบทิ้งห่างด้วยครับ