สุดยอด”มโนราห์”มรดกโลก ในสไตล์จังหวะรองแง็ง

265

สวัสดีครับ พบกับช่อง 1one.asia แอดฯ อยู่ที่งานมหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง ในงานมีกิจกรรมมากมาย โดยเฉพาะการแสดงมโนราห์ ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ซึ่งเป็นที่นิยมของคนในภาคใต้ โดยล่าสุด ปี 2564 ยูเนสโก หรือ UNESCO ประกาศขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการ ‘โนรา’ หรือ ‘มโนราห์’ เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ

นับเป็นศิลปะการแสดงของไทย ลำดับที่ 3 ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ต่อจาก โขน ในปี 2561 และนวดไทย ในปี 2562

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ศิลปภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมรูปแบบนี้ มีการประยุกต์ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งวันนี้ เรามาจะชมการร่ายรำมโนราห์ในจังหวะ รองแง็ง ของมโนราห์คณะสมพรจิตร รักษาศิลป์ ไปติดตามกันครับ