เตรียมสร้างอุโมงค์รถไฟทางคู่ยาวสุดในไทย 6.4 กม.

639

สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่อง 1one.asia มาติดตามความท้าทายด้านวิศวกรรมการการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟของไทย อีกโครงการหนึ่งที่จะมีขึ้นในอีกไม่นาน  นั่นคือ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใหม่ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ  ซึ่งโครงการจะมีระยะทางรวม 313 กิโลเมตร  จะมีการก่อสร้างอุโมงค์จำนวน  4 อุโมงค์  โดยอุโมงค์ยาวสุด มีระยะทางถึง   6.3 กิโลเมตร
หากสร้างสร้างเสร็จ จะเป็นอุโมงค์ยาวที่สุดในประเทศไทยทันที ดังนั้นแล้วโครงการนี้จึงเป็นความก้าวหน้าไปอีกระดับของการสร้างอุโมงค์รถไฟของไทย
สำหรับความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใหม่ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ  ขณะนี้การรถไฟเตรียมเปิดขายเอกสารประกวดราคา 20-25 ม.ค.64    เรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันครับ

หลังจากที่ลุ้นกันมานาน สำหรับ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใหม่ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ    ล่าสุด 7 ม.ค. 2564  มีรายงานข่าวว่า  รฟท. เตรียมเปิดขายเอกสารประกวดราคา   20-25 ม.ค.64   จากนั้นเปิดให้เอกชนยื่นข้อเสนอเดือน ก.พ.64  และคาดว่าจะลงนามสัญญากับผู้ชนะประมูลในช่วงต้นเดือน พ.ค.64 นี้
ด้านนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใหม่    สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ มีระยะทางรวม 313 กิโลเมตร แบ่งออกเป็น 3 สัญญา คือสัญญาที่ 1 ช่วงเด่นชัย-งาว เป็นงานก่อสร้างทางระยะทาง 103 กิโลเมตร งานอุโมงค์รถไฟ ระยะทาง 7 กิโลเมตร และติดตั้งอาณัติสัญญาณสัญญาที่ 2 ช่วงงาว-เชียงราย ระยะทาง 123 กิโลเมตร เป็นงานสร้างทาง ระดับดินและยกระดับ งานอุโมงค์ ระยะทาง 3 กิโลเมตร และติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณ
และสัญญาที่ 3 ช่วงเชียงราย-เชียงของ ระยะทาง 87 กิโลเมตร เป็นงานสร้างทางระดับดินและยกระดับ งานอุโมงค์ ระยะทาง 3 กิโลเมตร และติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณ
โดยมีวงเงินก่อสร้าง 72,921 ล้านบาท   และโครงการมีทั้งหมด 26 สถานีผ่าน จ.แพร่ ลำปาง พะเยา และเชียงราย
สำหรับจุดเด่นของโครงการนี้   นอกจากจะสร้างได้ลำบาก เนื่องต้องผ่านพื้นที่ภูเขาสูงแล้ว ยังมีความน่าสนใจคือ การสร้างอุโมงค์ที่มีความยาวที่สุดในประเทศไทย
กล่าวคือ ในโครงการมีอุโมงค์ทั้งหมด 4 แห่งคือ -อุโมงค์ที่ 1 กม. 606+200-607+300 ระยะทาง 1.1 กิโลเมตร  อยู่ใน อ.สอง จ.แพร่  – อุโมงค์ที่ 2 กม. 609+100-615+400 ระยะทาง 6.3 กิโลเมตร  อยู่ใน อ.งาว จ.ลำปาง    อุโมงค์ 1 และ  2 จุด   อยู่ใกล้กัน  – อุโมงค์ที่ 3 กม. 663+400-666+200 ระยะทาง 2.8 กิโลเมตร อยู่ที่ อ.เมือง จ.พะเยา  – อุโมงค์ที่ 4 กม. 816+600-820+000 ระยะทาง 3.4 กิโลเมตร  ตั้งอยู่ที่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย  ระยะทางรวมอุโมงค์ของโครงการ 13.6 กิโลเมตร   โดยคาดว่าทั้งโครงการจะแล้วเสร็จและจะเปิดบริการให้ได้ภายในปี 2568 จากแผนเดิมที่ต้องแล้วเสร็จภายในปี 2570 ดังนั้นหากโครงการนี้แล้วเสร็จก็ทำสถิติใหม่ยาวสุดในไทย นั่นคือ   อุโมงค์ที่ 2 กม. 609+100-615+400 ใน อ.งาว จ.ลำปาง  ที่มีระยะทาง 6.3 กิโลเมตร
ที่ยาวกว่าอุโมงค์ ที่ 1 ของโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ จังหวัดสระบุรี  ที่มีระยะทาง  5.85 กม.

ซึ่งนั่นหมายถึงองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมของคนไทย ที่เพิ่มขึ้น และสามารถไปรับงานที่ไหนก็ได้
นอกจากนี้  การก่อสร้างรถไฟก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใหม่ เส้นทางนี้ นอกจากสร้างองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมให้กับคนไทยแล้ว รถไฟเส้นทางนี้จะมีความสำคัญอย่างมากต่อยุทธศาสตร์ของไทยในการพัฒนาภาคเหนือตอนบน
กล่าวคือทางรถไฟสายนี้ เป็น 1 ใน 2 ส่วนต่อขยายของทางรถไฟสายเหนือ  ที่มีวัตถุประสงค์รองรับการเดินทางและขนส่งสินค้าภาคเหนือ รวมถึงรองรับศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าเชียงของที่กำลังก่อสร้างจะเชื่อมการค้าระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต้
จากประเทศไทย ไปยังลาว พม่า และจีนตอนใต้  หรือ ต่อเนื่องไปยังเวียดนาม  และจะช่วยผลักดันเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงรายที่รัฐบาลกำลังผลักดันให้เกิดได้เร็วขึ้น
หากย้อนที่มา โครงการเป็นโครงการบิ๊ก ที่สร้างยากสร้างเย็น ทำการศึกษาเส้นทางนี้มาตั้งแต่ปี 2503  จนเริ่มมาเป็นรูปเป็นร่างใน 61 ปีให้หลัง คือ ปี 2564  ซึ่งหากสร้างเสร็จก็คุ้มค่าวันเวลาที่รอคอย
และนอกจากเพื่อการขนส่งคนและขนส่งสินค้าแล้ว เส้นทางทางนี้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เพราะพื้นที่แถบนี้เป็นภูเขาสูงหลายจุด จึงมีวิวสวยงามเหมาะแก่การท่องเที่ยว โดยเฉพาะหน้าหนาว
ดังนั้นแล้วโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใหม่    สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ   หากแล้วเสร็จ จะกลายเป็นทั้งหมุดหมายของศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งใหม่ของภาคเหนือตอนบน หมุดหมายของศูนย์การขนส่งของของประเทศลุ่มน้ำโขง และหมุดหมายแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติครับ
หากเพื่อนๆ เห็นว่าข่าวนี้มีประโยชน์ รบกวนกดติดตาม กดถูกใจ และกดแชร์ด้วยครับ