ก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองปราจีนบุรีเชื่อมโยงเส้นทางอินโดจีนกัมพูชา

697

สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่อง 1one.asia มาติดตามข่าวการสร้างเส้นทางเชื่อมสู่ประเทศเพื่อนบ้านกันบ้าง ที่ล่าสุด กรมทางหลวงชนบท เตรียมดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3452 –สี่แยกบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี บรรเทาการจราจรที่หนาแน่นบริเวณตัวเมือง หลีกเลี่ยงการจราจร ผ่านตัวเมืองปราจีนบุรี รองรับการขนส่งระหว่างจังหวัดสู่เส้นทางอินโดจีนประเทศกัมพูชา คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างได้ในช่วงกลางปี 2564 เรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันครับ

 

สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่อง 1one.asia มาติดตามข่าวการสร้างเส้นทางเชื่อมสู่ประเทศเพื่อนบ้านกันบ้าง ที่ล่าสุด กรมทางหลวงชนบท เตรียมดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3452 –สี่แยกบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี บรรเทาการจราจรที่หนาแน่นบริเวณตัวเมือง หลีกเลี่ยงการจราจร ผ่านตัวเมืองปราจีนบุรี รองรับการขนส่งระหว่างจังหวัดสู่เส้นทางอินโดจีนประเทศกัมพูชา คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างได้ในช่วงกลางปี 2564 เรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันครับ

 

27 ม.ค.64 นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบันการขนส่งจาก อำเภอบ้านสร้าง อำเภอเมืองปราจีนบุรี ไปสู่ อำเภอศรีมหาโพธิ (สี-มะ-หา-โพด) และ อำเภอประจันตคาม ต้องขนส่งผ่านตัวเมืองและโรงพยาบาล เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นเส้นทางการจราจรที่คับแคบและคับคั่ง ทําให้การจราจร ติดขัดและไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง อีกทั้งเป็นเหตุให้อาคารอนุรักษ์ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรซึ่งเป็นโบราณสถานเกิดการทรุดตัวแตกร้าวทุก ๆ ปี

จังหวัดปราจีนบุรี จึงขอความอนุเคราะห์ ให้ ทช.สนับสนุนการก่อสร้างถนนสายดังกล่าว เพื่อทดแทนเส้นทางเดิมที่ต้องผ่านตัวเมือง ผ่านโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รองรับปริมาณการจราจร การขยายตัวทางเศรษฐกิจ การขนส่ง การท่องเที่ยว และรองรับการขยายตัวของพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดปราจีนบุรี

สอดรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดและเป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ทช.จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3452 – สี่แยกบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ตอน ดังนี้

– ตอนที่ 1 จุดเริ่มต้น กม.ที่ 0+000 บริเวณแยกทางหลวงชนบทสาย ปจ.4025 ใกล้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี ถึง กม.ที่ 7+200 แยกถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 319 ตำบลบางเดชะ ระยะทางรวม 7.200 กิโลเมตร ก่อสร้างเป็นถนนลาดยาง ขนาด 2 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร และบริเวณทางแยกก่อสร้างเป็น ขนาด 4 ช่องจราจร มีเกาะกลาง พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบระบายน้ำในเขตชุมชน ก่อสร้างสะพานขนาดใหญ่ จำนวน 2 แห่ง และสะพานขนาดเล็ก จำนวน 5 แห่ง ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 900 ล้านบาท เป็นงบผูกพันปี 2564 ถึง 2566

– ตอนที่ 2 ต่อเนื่องจากตอนที่ 1 มีจุดเริ่มต้น กม.ที่ 7+200 ถึง อำเภอบ้านสร้าง กม.ที่ 25+656 ระยะทาง 18.456 กิโลเมตร ก่อสร้างเป็นถนนลาดยาง ขนาด 2 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร และบริเวณทางแยกก่อสร้างถนนขนาด 4 ช่องจราจร มีเกาะกลาง พร้อมไฟฟ้าแสงสว่างในเขตชุมชน ก่อสร้างสะพานขนาดใหญ่ จำนวน 1 แห่ง และสะพานขนาดเล็ก จำนวน 4 แห่ง ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 900 ล้านบาท เป็นงบผูกพันปี 2564 ถึง 2566

ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการออกแบบ ประมาณราคา และจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินแล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมประกวดราคา คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างและเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ในช่วงกลางปี 2564 ต่อไป

การสร้างถนนหนทางให้ทั่วถึง นอกจากจะช่วยสร้างความสะดวกในการเดินทางของประเทศชาชน ส่งเสริมการท่องเที่ยว และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของไทยให้เหนือประเทศอื่นแล้ว ยังจะเป็นเส้นทางสำคัญในการกระจายสินค้าของไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้านด้วย ครับ

หากเพื่อนๆเห็นว่าข่าวนี้มีประโยชน์ รบกวนกดติดตาม กดถูกใจ และกดแชร์ ด้วยครับ

 

ติดดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Website https://www.1one.asia/
ช่องทาง Social Media
Facebook : https://www.facebook.com/1one2018asia
youtube:1one