ทหาร “ไทย-ลาว”ยกระดับความร่วมมือ ช่วยเหลือกันและกัน

390

ไปที่สปป.ลาวกันบ้าง ล่าสุด ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของไทย เยือน สปป. โดยทั้ง 2 ฝ่าย เห็นพ้องเพิ่มความร่วมมือ ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนผู้แทนระดับสูงของทั้งสองฝ่าย และเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ดี เรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันครับ

สำนักช่าว Lao National Radio รายงานว่า เมื่อวันที่ 11-13 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะเดินทางเยือน สปป. ลาวอย่างเป็นทางการ โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก พลตรี คำเลียง อุทะไกสอน รองรัฐมนตรี กระทรวงป้องกันประเทศ และ หัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพ ประชาชนลาว และคณะ

ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการทำงานในประเด็นที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน และทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเพิ่มความร่วมมือ ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การแลกเปลี่ยนผู้แทนระดับสูงของทั้งสองฝ่าย และเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ดี

 

ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของไทย เยือน สปป. โดยทั้ง 2 ฝ่าย เห็นพ้องเพิ่มความร่วมมือ ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน/Cr.ภาพ fb Lao National Radio

พร้อมทั้งเพิ่มความร่วมมือระหว่างกองทัพประชาชนลาวและกองทัพไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือของคณะกรรมการความมั่นคงร่วมตามแนวชายแดนลาว-ไทย เพื่อสร้างสถานการณ์ที่สงบสุขตามแนวชายแดน

ทั้งสองฝ่ายยังตกลงที่จะให้ความร่วมมือต่อไปในด้านความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม การป้องกันภัยธรรมชาติ การแลกเปลี่ยนทางการแพทย์ ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา และความร่วมมือภายในกรอบของการประชุมสุดยอดอาเซียน รวมถึงประเด็นอื่นๆ ที่ทั้งสองฝ่ายได้จัดตั้งกลไกร่วมกัน

เนื่องในโอกาสที่ ผบ.สส. ของไทย เดินทางเยือน สปป. ลาว คณะผู้แทนยังได้วางพวงหรีดที่อนุสาวรีย์ทหารนิรนาม (ดาวแดง) และเยี่ยมชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมหลายแห่งใน เวียงจันทน์และหลวงพระบาง
ครับ ไทย-ลาว เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความใกล้ชิดกัน หากมีความร่วมมือกันอย่างจริงจัง จะเกิดประโยชน์ต่อทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความมั่นคง ครับ