คืบแล้วกว่า 50 % สะพานมิตรภาพลาว-ไทย แห่งที่ 5

621

 

ไปที่ติดตามความคืบหน้า สะพานมิตรภาพลาว-ไทย แห่งที่ 5 ที่เชื่อมจังหวัดบอลิคำไซกับจังหวัดบึงกาฬ กันบ้าง ล่าสุด การสร้างเสร็จแล้วมากกว่า 50% และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2567 เรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันครับ


27 ก.ย.65 เพจ CRI-FM93 ของสปป.ลาว รายงานว่า ตามแหล่งข่าวในแขวงเวียงจันทน์ ระบุว่า สะพานมิตรภาพลาว-ไทยแห่งที่ 5 ที่เชื่อมระหว่างจังหวัดบอลิคำไซกับจังหวัดบึงกาฬ ประเทศไทยสร้างเสร็จแล้วมากกว่า 50% และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2567

 

สะพานมิตรภาพลาว-ไทย แห่งที่ 5 ที่เชื่อมจังหวัดบอลิคำไซกับจังหวัดบึงกาฬ  สร้างเสร็จแล้วมากกว่า 50% และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2567/Cr.ภาพ CRI-FM93

 

นายลิตตา คอติยา ผู้อำนวยการกรมสะพาน การกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาว กล่าวว่า การก่อสร้างสะพานคืบหน้าไปด้วยดี และบางส่วนของโครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนด ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จมากกว่า 50%

สำหรับโครงการนี้ มีการลงนามในสัญญาตั้งแต่ปี 2562 เพื่อเริ่มการก่อสร้างในปี 2564 การก่อสร้างสะพานเริ่มต้นที่บ้านอุดม ห่างจากตัวเมืองปากซัน ไปทางเหนือประมาณ 10 กิโลเมตร หลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จ สะพานนี้จะกลายเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญระหว่างลาวและไทย และจากเวียดนามผ่านลาวมายังประเทศไทย

ครับ โลกยุคใหม่ มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ แต่การพัฒนาตามลำพังก็เติบโตยาก ดังนั้นการร่วมือกันของชาติต่างๆ จะเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจเติบโตได้อย่างรวดเร็ว แต่ก็ต้องสร้างระบบโลจิสติกส์ เชื่อมไปมาหาสู่กันเพื่อกันให้สะดวก ปลอดภัย อย่าง สะพานมิตรภาพลาว-ไทยแห่งที่ 5 ที่เชื่อมระหว่างจังหวัดบอลิคำไซกับจังหวัดบึงกาฬ ประเทศไทย นอกจาก2 ชาติ จะได้ประโยชน์แล้ว ก็ยังได้เชื่อมโยงไปยังเวียดนาม ก็จะทำให้การค้าขายไปมาหาสู่กันของชาติในอาเซียน จะเตบโตสู่กับภูมิภาคอื่นๆ ได้ครับ