ขุดพบ หัวอสูร ในนครวัด อายุหลายร้อยปี

333

 

ไปที่ จังหวัดเสียมราฐ กันบ้าง ล่าสุด ค้นพบรูปแกะสลักหัวอสูรทำจากหินทราย ในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซึ่ง อสูรจัดเป็นครึ่งเทพ ยักษ์ หรือมารตามความเชื่อในสมัยโบราณ เรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันครับ

 

20 ต.ค. มีรายงานจากสำนักข่าว China Xinhua News ว่า ได้ แถลงการณ์จากองค์การอัปสราแห่งชาติกัมพูชา (ANA) เปิดเผยการค้นพบรูปแกะสลักหัวอสูรทำจากหินทรายอายุหลายศตวรรษ บริเวณหน้าประตูทิศใต้ของวิหารนครธม (Angkor Thom) ในอุทยานโบราณคดีอังกอร์หรือหมู่ปราสาทนครวัดอันเลื่องชื่อของกัมพูชา
ซึ่ง อสูรจัดเป็นครึ่งเทพ ยักษ์ หรือมารตามความเชื่อในสมัยโบราณ ซึ่งปรากฎทั้งในศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธ

โชค โสมาลา หัวหน้าทีมจดทะเบียนงานศิลปะจากสำนักอนุรักษ์อนุสรณ์สถานและโบราณคดีเชิงป้องกันขององค์การฯ ระบุว่ารูปแกะสลักดังกล่าวถูกพบบริเวณที่ตั้งอดีตร้านขายของที่ระลึกหน้าประตูทิศใต้ เมื่อวันพุธ (19 ต.ค.) ที่ผ่านมา โดยทีมโบราณคดีขุดดินลึก 30-40 เซนติเมตร และพบหินโบราณสามชิ้น จึงนำมาล้างและประกอบกันเป็นหัวอสูร

โชคระบุว่ารูปแกะสลักศิลปะแบบบายนชิ้นนี้มีความสูง 60 เซนติเมตร กว้าง 65 เซนติเมตร และหนา 59 เซนติเมตร โดยถูกสร้างพร้อมกันกับปราสาทบายนในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ระหว่างช่วงปลายศตวรรษที่ 12 ถึงต้นศตวรรษที่ 13

ปัจจุบันรูปแกะสลักดังกล่าวถูกนำไปเก็บรักษาที่พิพิธภัณฑ์พระนโรดมสีหนุ-อังกอร์ ขณะทีมโบราณคดีจะเดินหน้าค้นหารูปแกะสลักดั้งเดิมของร่างอสูรต่อไป
การค้นพบรูปแกะสลักหัวอสูรทำจากหินทรายอายุหลายศตวรรษ บริเวณหน้าประตูทิศใต้ของวิหารนครธม (Angkor Thom) ในอุทยานโบราณคดีอังกอร์หรือหมู่ปราสาทนครวัด/photo credit : Apsara National Authority

ทั้งนี้ อุทยานฯ ขนาด 401 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ที่จังหวัดเสียมราฐทางตะวันตกเฉียงเหนือของกัมพูชา มีสถานะเป็นแหล่งมรดกโลกขององค์การยูเนสโกตั้งแต่ปี 1992 และถือเป็นจุดหมายท่องเที่ยวยอดนิยมที่สุดของกัมพูชา

ครับ นครวัด นครธม เป็นแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก ที่มีความมหัศจรรย์ และน่าไปเยี่ยมเยือนมากครับ