ลาว ไฟเขียวชาวต่างชาติเป็นพลเมืองกิตติมศักดิ์

1097

 

ไปที่สปป.ลาวกันบ้าง ล่าสุด รัฐบาลลาวได้ออกข้อกำหนดคุณสมบัติสำหรับการเป็นพลเมืองกิตติมศักดิ์และสิทธิพิเศษสำหรับชาวต่างชาติ หวังดึงชาวต่างชาติ เข้ามาช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในประเทศลาว พร้อม ระบุ ยังมีสิทธิ์ซื้อที่ดิน เรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันครับ

21 ตุลาคม 2565 สำนักข่าว laotiantimes รายงานว่า พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 14 ล่าสุดที่ออกโดยรัฐบาลระบุว่าชาวต่างชาติที่ได้รับสัญชาติกิตติมศักดิ์ได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดด้านวีซ่าสำหรับการออกและเข้าประเทศลาว และสามารถเลือกที่จะพำนักอยู่ในประเทศได้อย่างถาวร

พวกเขายังมีสิทธิ์ซื้อที่ดินในทรัพย์สินของรัฐในระยะเวลาที่กำหนดและเช่าทั้งที่ดินของรัฐและของเอกชน

ผู้สมัครชาวต่างชาติต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์หลายประการจึงจะได้รับพลเมืองลาวกิตติมศักดิ์

ผู้สมัครต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปี ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายของลาว ไม่เคยถูกจำคุกในข้อหาก่ออาชญากรรมโดยเจตนา และมีสุขภาพที่ดีโดยไม่มีประวัติการใช้ยาเสพติด หรือ ถูกลงโทษ

นักธุรกิจที่มีชื่อเสียงมีสิทธิ์สมัครหากพวกเขาได้บริจาคเงินอย่างน้อย 500,000 เหรียญสหรัฐ (19,017,000.00 บาท ) เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมทั้งนำเงินลงทุนจากต่างประเทศ 1 ล้านเหรียญสหรัฐ (38,034,000.00 บาท ) ไปยังลาวก่อนสมัคร

นอกจากนี้ คุณสมบัติทางวิชาชีพหรือความเชี่ยวชาญเทียบเท่าระดับปริญญาเอกหรือศาสตราจารย์ นอกเหนือจากความสามารถพิเศษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษในการสมัครเป็นพลเมืองกิตติมศักดิ์ ซึ่งสามารถยื่นเสนอต่อกระทรวงยุติธรรมผ่านกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนลาวในประเทศบ้านเกิดของผู้สมัคร

พลเมืองกิตติมศักดิ์จะถูกห้ามมิให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวและคุกคามเจ้าหน้าที่ของรัฐ ฝ่าฝืนกฎหมาย ติดสินบนและรับสินบน และมีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ผิดกฎหมาย

กระทรวงยุติธรรมจะต้องตรวจสอบใบสมัครภายในห้าวันทำการและประเมินใบสมัครเป็นเวลา 30 วันก่อนที่จะส่งต่อไปยังรัฐบาลเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติม

นโยบายใหม่นี้ จะมีส่วนสำคัญในการดึงชาวต่างชาติ เข้ามามีส่วนช่วยการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในประเทศลาว
สปป.ลาว มีพื้นที่กว้างขวาง และมีทรัพยากรต่าง ๆจำนวนมาก การดึงต่างชาติที่มีศักยภาพเข้ามา จะมีส่วนช่วยพัฒนาสปป.ลาว ด้านสังคม เศรษฐกิจ ได้อย่างมาก แต่กระนั้นก็ตาม การเข้ามาจากต่างชาติก็อาจจะส่งกระทบต่อชาวลาวได้เช่นกัน ซึ่งต้องหาทางแก้ไขกันต่อไปครับ